DeHeer Consultancy

Ontwikkeling Trainee programma

De aanleiding en doelen voor het opzetten van een traineeship kunnen divers zijn: het aantrekken en behouden van talent, het verbeteren van het werkgeversimago, het zorgen voor een evenwichtige leeftijdsopbouw, het doorbreken van grenzen tussen afdelingen of organisaties en het inspireren van andere medewerkers. Veel organisaties vinden het belangrijk te investeren in hun managers en specialisten van de toekomst en investeren daarom in een Traineeship.

Kenmerken van een traineeship

Een traineeship beslaat altijd een afgebakende periode. In de praktijk is dit vaak twee jaar. Binnen deze periode wordt er aan diverse opdrachten of in verschillende functies op verschillende afdelingen. Belangrijk is dat een traineeship een echte baan is en geen stage. Van de trainee wordt een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de organisatie gevraagd of een specifieke expertise. Een belangrijke vraag is dan ook, kies je als organisatie voor een management of een specialistisch Traineeship?

Verder is er veel aandacht voor de persoonlijke en beroepsmatige ontwikkeling van de trainee: veelal worden opleidingsprogramma’s aangeboden waarin zowel vakinhoudelijke trainingen als persoonlijke ontwikkeling een onderdeel uitmaken van het programma. Ook in de keuze van de opdracht en in de persoonlijke begeleiding en het Persoonlijk Ontwikkelplan, speelt de ontwikkeling van de trainee een belangrijke rol.

Opzet van een Trainee programma

Het opzetten van een traineeship is niet zo simpel als dat het lijkt. In ieder geval moet er worden nagedacht over: behoeftepeiling binnen de organisatie, specialistisch of management traineeship, het bepalen van doelstellingen, uitgangspunten en budget. Daarnaast komen zaken aan de orde als het aantal trainees, de duur en toewijzing van de projecten, doorstroommogelijkheden naar een vaste functie en rollen en taken binnen het trainee programma. Bij het laatste kan je o.a. denken aan een trainee coördinator, mentor, beoordelaar, coach en projectgroep.  En dan hebben we het nog niet eens over de werving en selectie, het bepalen van de benodigde competenties, het opleidings- en ontwikkelingsplan en de communicatie binnen de organisatie.

Wij helpen jullie organisatie graag op weg met het ontwikkelen van een Trainee programma dat voldoet aan de doelstellingen van de organisatie. Ook kunnen we jullie organisatie helpen door mee te denken hoe te investeren in de kwaliteit of het verder te ontwikkelen van het Trainee programma of om een verbeterslag te maken.